FINANCIAL

OUR FINANCE

Caritatea in a NonGovernmental and  Non Profit organisations. We are working with volunteers and largely depend on gifts. We run a strict policy to keep organisation costs low and spend as much as possible on the help to others.

The Dutch organisation has a minimum cost basis, ensuring that 100% of the gifs are sent to Romania. The Romanian organisation is run by Romanians at minimum costs as well and ensuring that we get optimal results from limited resources.

YOUR SUPPORT

We greatly appreciate any contribution you want to make to help us help. Our Dutch organisation is set up to facilitate this in a convenient and tax friendly way. Donations can be made to bank account NL17 BUNQ 2290 6522 37 of Caritatea in Oud-Beijerland.

Especially for the Dutch:

Giften overmaken

U kunt uw giften voor stichting Caritatea overmaken naar rekening NL17 BUNQ 2290 6522 37 t.n.v. Caritatea in Oud-Beijerland.

Gerichte doelen voor uw giften

Het bestuur van stichting Caritatea staat ervoor in dat uw giften nuttig gebruikt worden t.b.v. de humanitaire hulpverlening in Roemenie. Indien u het er op prijs stelt dat uw gift voor een bepaald project of doel wordt gebruikt, verzoeken we u hiervan melding te maken bij de overschrijving.

Fiscale aftrekbaarheid van uw giften

Stichting Caritatea heeft de ANBI status. Alle giften aan stichting Caritatea zijn fiscaal aftrekbaar.Dat betekent dat u in veel gevallen van de belastingdienst een gedeelte van het bedrag terug kunt krijgen. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de belastingdienst.

 

ANBI informatie